ประวัติศาสตร์ชาว เซนติเนล ชนพื้นเมืองที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกประวัติศาสตร์ชาว เซนติเนล ชนพื้นเมืองที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก

ชาวเซติเนล เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะเซนติเนล ที่มีวิถีชีวิตแบบสันโดดและยึดมั่นเรื่องสังคมปิด ไม่ติดต่อกับโลกภายนอกนับเป็นอีกหนึ่งชนพื้นเมืองในไม่กี่แห่งในโลก

ที่ยังคงใช้ชีวิตกับชนเผ่าของตัวเอง ปิดตัวเองจากโลกภายนอกมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในยุคที่โลกไร้พรมแดนและเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ถูกทำให้เป็นจุดสนใจอีกครั้งเพราะมีนักข่าวชาวอเมริกันขึ้นฝั่งของเกาะเซนติเนล กระทั่งข่าวหนุ่มชาวอเมริกันถูกยิงสังหารด้วยการยิงธนู

จอห์น อัลเลน เชา วัย 27 ปีจากรัฐอลาบาม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกชเผาเซนติเนลนพื้นเมืองสังหารเมื่อปลายปี 2018 ทำให้ได้รับความสนใจเป็นจุดสนใจเรื่องการแบ่งแยกดินแดนจากทั่วโลก จากคำพูดของชาวประมงที่เป็นคนพานักข่าวคนนี้เข้าไปที่เกาะเซนติเนล อยู่ในพื้นที่ของอ่าวเบงกอล ประเทศอินเดีย กลุ่มเกาะอันดามัน  ถูกชนเผ่าพื้นเมืองเซนติเนลยิงด้วยธนูและนำร่างของหนุ่มแปลกหน้าจากโลกตะวันตกมาไว้บนชายหาด ชาวติเนลเป็นชนเผ่าอีกหนึ่งกลุ่มที่ตั้งที่อยู่อาศัยบนเกาะขนาดเพียงแค่  20 ตารางไมล์ (ประมาณ 32,000 ไร่) โดยเชื่อว่าพวกเขายึดถือวิถีชีวิตแบบนี้มายาวนานกว่า 30,000 ปี บางแหล่งเชื่อว่าอาจมากกว่า 50,000 ปีด้วยซ้ำ คาดคะเนว่าจำนวนชนพื้นเมืองที่อาศัยบนเกาะน่าจะมีอยู่ระหว่าง 50-150 ราย ข้อมูลจากการสำรวจบริเวณรอบเกาะ เมื่อปี 2011 พบชนพื้นเมืองที่อยู่ในวิสัยทัศน์ 15 ราย คาดว่าจำนวนประชากรน่าจะเริ่มลดลง

ชนเผ่านี้จะประทังชีวิตด้วยการล่าหมูป่า และบริโภคอาหารทะเลอย่างหอยลาย ผลไม้ และน้ำผึ้ง ในหน้าร้อนชนพื้นเมืองสามารถเก็บน้ำผึ้งบนเกาะ และใช้ใบไม้ที่มีสรรพคุณพิเศษสามารถขับไล่ผึ้งได้นำมาทาตัว การแต่งกายของชนเผ่าบนเกาะนั้นโดยส่วนมากจะเปลือยกาย หรือใช้ใบไม้ทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม อาจจะมีเครื่องประดับบ้าง ตามยศสภาพของกลุ่มชนเผ่า  จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2004 นักวิจัยได้กลายถึงเหตุผลที่ชนเผ่านี้ยังมีชีวิตรอดอยู่ว่า  ชาวเซนติเนลรอดชีวิตจากภัยธรรมชาตินี้ เชื่อว่าพวกเขาน่าจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนก่อนตามวิถีชีวิตทางธรรมชาติ และพอคาดการณ์ได้ว่าจะต้องมีคลื่นขนาดใหญ่ตามมา พวกเขามีที่หลบภัยบนต้นไม้ เชื่อว่าพวกเขาน่าจะนำไฟที่รักษาไว้ติดตัวไปด้วย น่าแปลกใจที่ ช่วงที่อังกฤษล่าอาณานิคมในพื้นที่ช่วง ค.ศ. 1850 ชนพื้นเมืองเซนติเนล ก็ไม่ได้ถูกรุกราน แต่ถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวบนเกาะที่พวกเขามองว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ในส่วนของนักข่าวผู้เสียชีวิตนั้น จอห์น รู้ดีถึงอันตรายที่เขาอาจได้รับทันทีที่ขึ้นเกาะ รายงานข่าวเผยว่า เขาเขียนจดหมายให้พ่อแม่ก่อนเดินทางไปที่นี่ โดยเนื้อหาในจดหมายสะท้อนความคิดของจอห์น เรื่องความพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ และยังมีข้อความขอให้พ่อแม่อย่าโกรธเคืองชนพื้นเมืองหรือพระเจ้าหากเขาต้องเสียชีวิตลง